ברוכים הבאים ל"צליל דיגיטל – XBIZ "!  הסכמה לתנאים : בעת שימוש באתר "צליל דיגיטל – XBIZ", משתמשי האתר מסכימים לתנאי השימוש המפורטים להלן.

  1. מידע אישי: כל המידע האישי שנאסף באתר ישמש אך ורק לצורך ביצוע העסקה ולא יימסר לצדדים שלישיים לשימושם הפרסומי או המסחרי.
  2. ביטול והחזרים: מוצרים דיגיטליים, כגון תבניות ואתרי אינטרנט, אינם רכישה מוחזרת או ניתנים להחזרה ללא סיבה מוצדקת.
  3. הגבלת אחריות: "צליל דיגיטל" אינה אחראית לכל נזק שנגרם משימוש באתר שיוקם עבור המשתמש, והמשתמש הוא אשר נושא בכל אחריות השימוש.
  4. זכויות יוצרים: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתבניות והאתרים הדיגיטליים שיוצרו או נמכרו על ידי "צליל דיגיטל" שייכות באופן מוחלט ל"צליל דיגיטל". בסיום ההתקשרות, האתרים אינם יועברו למשתמשים.
  5. שינויים בתנאים: "צליל דיגיטל" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ללא הודעה מראש. המשך שימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לשינויים אלו.
  6. אחריות המשתמשים על תכנים אישיים: כל התוכן האישי שמשתמשי האתר מבקשים להעלות לתבנית האתר שלהם הוא באחריותם הבלעדית. "צליל דיגיטל" אינה אחראית לתוכן זה, וכל נזק או היבט משפטי הקשור לתוכן יישאו בו בלבד המשתמשים.